Peticija prieš Danske banko reklamą

Lietuvos viešojoje erdvėje paviešinta nauja „Danske Bank“ A/S Lietuvos filialo reklaminė kampanija, kurioje nepagarbiai ir pašaipiai pasitelkiama katalikiška Jėzaus Kristaus Švenčiausiosios Širdies ir Dievo Gailestingumo simbolika. Šios provokacijos prieš katalikiškus simbolius paviešinimui pasirinktas advento laikotarpis, kuris yra vilties, susikaupimo ir susitaikymo metas. Apmaudu, kad reklama rodoma būtent Vilniaus mieste, garsėjančiame savo Dievo Gailestingumo paveikslu, parodijuojamu minėtoje kampanijoje.

2020 m. lapkričio pabaigoje reklaminiuose stenduose pasirodžiusiose reklamose vaizduojama būtybė, turinti filmo „Žvaigždžių karai“ personažo Jodos galvą, tačiau visu likusiu savo įvaizdžiu akivaizdžiai nurodanti į Dievo Gailestingumo paveikslo ir Švenčiausiosios Jėzaus Širdies simboliką – personažo kairė ranka, pridėta prie širdies, iš kurios sklindantys spinduliai nukopijuoti nuo garsiojo Dievo Gailestingumo paveikslo, o iškelta dešinė ranka laimina taip, kaip ikonografijoje vaizduojamas pasaulį laiminantis Jėzus Kristus. Personažo apranga – Vakarų ikonografijoje plačiai vaizduojamas rausvos ir melsvos spalvų Jėzaus apsiaustas. Reklamoje Dievo Gailestingumo spindulių spalvos pakeistos vaivorykštės spinduliais. Pastarieji, kartu su kitais kompoziciniais elementais, nukopijuoti nuo roko grupės „Pink Floyd“ albumo „The Dark Side of the Moon“ viršelio. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuolaikinėje visuomenėje tokia vaivorykštė, susidedanti iš šešių spalvų, pirmiausia siejama su LGBT judėjimu ir genderizmo ideologija.

Lyg to būtų maža, reklama paleista advento laikotarpio pradžioje, kuris yra šv. Kalėdų – Jėzaus Kristaus gimimo – laukimo metas. Katalikai šiuo metu stengiasi susikaupti ir pasiruošti pasaulio Atpirkėjo užgimimo šventei. Nepaisant to, „Danske Bank“ kolektyvas, net ir puikiai žinodamas katalikiškas Lietuvos tradicijas, nesibodi provokatyviai ir nepagarbiai naudoti Jėzaus atvaizdą. Ypač keista, kad reklamoje pasaulio laiminimas, katalikiškoje tradicijoje priskiriamas Dievui, čia priskiriamas bankui – lyg ši finansinė įstaiga, besityčiodama iš šventų dalykų ir užėmusi jų vietą, laimintų Lietuvos gyventojus.

„Danske Bank“ reklama nėra pirmasis atvejis Lietuvoje, kuomet reklamos kampanijai parenkami katalikiškus simbolius niekinantys motyvai. Viešojoje erdvėje anksčiau plačiai nuskambėjo dizainerio Roberto Kalinkino bei restorano „Keulė rūkė“ provokacijos. Nors tokie atvejai iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip nekaltas pašmaikštavimas, tai tampa tendencija, išties griaunančia mūsų valstybės kultūrinius bei dorovinius pamatus.

Šie pamatai saugomi ir Lietuvos įstatymų: religinės simbolikos naudojimas draudžiamas Reklamos įstatymo 4 str., 2 d. ir Visuomenės informavimo įstatymo 19 str. 1 d., kur nurodoma: „reklama draudžiama, jeigu joje: 10) niekinami Lietuvoje įregistruotų religinių bendruomenių religiniai simboliai.“. Taip pat tai draudžiama Visuomenės informavimo įstatymo 39 str. 1 d.: „Reklamose neturi būti įžeidžiami religiniai jausmai ar politiniai įsitikinimai.“

Mes, šią peticiją pasirašantieji, reikalaujame „Danske Bank“ laikytis Lietuvos įstatymų ir pašalinti iš viešų vietų katalikus žeidžiančias ir šventus simbolius niekinančias reklamas, taip pat viešai atsiprašyti už šią nederamą provokaciją. Priešinsimės tyčiojimuisi iš šventų simbolių, taip pat didelės Lietuvos gyventojų dalies įžeidinėjimui. Galiausiai, visus katalikus kviečiame melstis, siekiant atsiteisti Dievui už tokius viešus įžeidimus.

Dėkojame visiems 2331 pasirašiusiems! Pasirašiusiųjų sąrašą įteiksime Danske bankui.

Linksmų šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!