2144 parašus surinkusi peticija dėl Rusijos paaukojimo įteikta Lietuvos vyskupams

Kovo 16 dieną Lietuvos vyskupų konferencijai įteikta 2060 Lietuvos tikinčiųjų, 39 kunigų ir 45 vienuolių pasirašyta peticija, prašanti vyskupų paremti Ukrainos lotynų apeigų vyskupus, kurie išsiuntė popiežiui Pranciškui laišką su prašymu atlikti Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktą, kaip to Fatimoje prašė Švenčiausioji Mergelė Marija.

Sukurtoje peticijoje Lietuvos tikintieji ir dvasininkai paprašė šalies vyskupų išreikšti paramą Ukrainos vyskupų laiškui ir taip pat kreiptis į Šventąjį Tėvą dėl Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai tokiomis sąlygomis, kaip to prašė Dievo Motina. Parašų rinkimas truko 10 dienų, per šį laiką peticiją pasirašė daug Lietuvoje nusipelniusių ir žinomų dvasininkų bei pasauliečių, tarp kurių vysk. Jonas Kauneckas, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, Ruklos įgulos kapelionas ir egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas, Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Gintaras Blužas, disidentas kun. Robertas Grigas, Vilniaus II dekanato dekanas kun. Ričardas Doveika, disidentas Petras Plumpa ir kt.